imade adeleke

  1. C

    Davido Daughter Imade Adeleke becomes Eva soap ambasador

    Davido tweet IMADE x @Evasoapng ALL CORNERS CHOKE! ... I no go hear word again for road nah ‘Daddy see my billboard’ I go dey now Face with tears of joyFace with tears of joy CONGRATS BABY !!